Dostępność

Zależy nam, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu, miała pełny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i funkcjonalności.

Dążymy do tego, by serwis www.beataszydlo.gov.pl spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności serwisów internetowych.

Zasady te mówią, co zrobić, aby serwis był dostępny dla każdego, bez względu na:

  • poziom jego sprawności,
  • wiek,
  • sprzęt czy oprogramowanie, którego używa.

Nasz serwis dąży do zgodności z tymi wytycznymi na poziomie AA, tzn. jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.

Podstawę serwisu stanowią zamieszczane w nim informacje. W serwisie www.beataszydlo.gov.pl wiele treści ma formę zdjęć, infografik, materiałów wideo. Staramy się, aby wszystkie były w pełni dostępne dla każdego. Dbają o to na co dzień nasi redaktorzy i programiści. Korzystamy również ze wsparcia specjalistów od dostępności.

Dostępność serwisów internetowych jest ważna dla wszystkich bez wyjątku. Ale ma szczególne znaczenie dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, np. seniorów czy osób z niepełnosprawnością.

Osoby niewidome i słabowidzące

  • Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
  • Do wszystkich zdjęć prezentujących istotne informacje dodajemy opisy alternatywne.
  • Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

  • Wszystkie informacje i funkcjonalności serwisu są dostępne bez problemu za pomocą samej klawiatury.
  • Przy nawigacji za pomocą klawiatury pierwszym linkiem na każdej stronie jest „Przejdź do treści” - pozwala on szybko pominąć menu strony.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o:

  • Zrozumiałość - staramy się wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz unikać niezrozumiałego słownictwa.
  • Czytelność - staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.